Användbar information

Nödvändig information för att förbereda ett erbjudande

bästa erbjudande

Innan man börjar med att förbereda erbjudandet bör den önskade produkten övervägas i sin helhet och information bör samlas in om det nödvändiga materialet och alla nödvändiga förfaranden för att göra den.

Vid inlämnande av förfrågan via e-post måste kunden ange flera saker om den önskade varan:

  • Vilken typ av kartong eller förpackning efterfrågas, och ett provfoto kan bifogas för snabbare svar från teamet.
  • Om vikten av materialet är känd bör det anges, och om kunden inte är bekant med denna detalj, är det önskvärt att dela vad som kommer att finnas i lådan, så att teknologerna kan bedöma vilken kartong, papper, mukawa eller wellpapp kommer att vara den mest lämpliga.
  • Cirkulationen är en obligatorisk del som måste inkluderas, eftersom den används för att beräkna nödvändiga material för produktion. Om kunden tvekar kan han begära ett erbjudande på flera upplagor och välja den som passar honom.
  • Om det finns tryckfärdiga filer måste de presenteras för att man ska kunna arbeta med dem och granska de färger som används i detalj.

 

Produkter

Alla företags e-postmeddelanden är aktiva och övervakas av teammedlemmar.

För varje e-postmeddelande som skickas av kunderna samlas teamet av teknologer, designers, konstruktörer och en diskussion hålls för bästa och kvalitativa skapandet av produkten.