Korisna informacija

Potrebni podaci za izradu ponude

best-offer

Prije nego što se prijeđe na dio pripreme ponude potrebno je sagledati željeni proizvod u cijelosti i prikupiti informacije o potrebnim materijalima i svim potrebnim postupcima u izradi.

Prilikom slanja upita putem e-pošte kupac mora navesti nekoliko stvari o željenom artiklu:

  • Kakva se kutija ili pakiranje traži, a može se priložiti i ogledna fotografija radi bržeg odgovora tima.
  • Ako je poznata težina materijala, treba je naznačiti, a ako kupac nije upoznat s tim detaljem, poželjno je podijeliti što će sve biti u kutiji, kako bi tehnolozi mogli procijeniti što je karton, papir, mukawa. ili valoviti karton će biti najprikladniji.
  • Tiraž je obavezan dio koji se mora uključiti, jer se pomoću njega izračunava potreban materijal za izradu. Ukoliko se kupac dvoumi, može zatražiti ponudu za više izdanja i odabrati ono koje mu odgovara.
  • Ukoliko postoje datoteke spremne za ispis, potrebno ih je prezentirati kako bi se s njima moglo raditi i detaljno ispitati korištene boje.

 

products

Sva e-pošta tvrtke aktivna je i nadziru je članovi tima.

Za svaki e-mail koji kupac pošalje, okuplja se tim tehnologa, dizajnera, konstruktora i vodi razgovor za što bolju i kvalitetniju izradu proizvoda.