полезна информация

Необходима информация за изготвяне на оферта

best-offer

Преди да се стигне до частта с изготвянето на офертата трябва да се разгледа желания продукт цялостно и да се събере информация за необходимите материали и всяка нужна процедура при изработването му.

При подаването си на запитването по имейл, клиентът трябва да посочи няколко неща, относно желаното изделие:

  • Каква кутия или опаковка се иска, като може да се прикачи примерна снимка за по-бързо реагиране от страна на екипа.
  • Ако се знае какъв да е грамажът на материала да бъде посочен, а ако клиентът не е запознат с тази подробност е желателно да сподели какво ще се съдържа в кутията, за да могат технолозите да преценят какъв картон, хартия, мукава или велпапе ще е най-подходящ.
  • Тиражът е задължителна част, която трябва да се включи, защото по него се изчисляват нужните материали за изработка. Ако клиентът се колебае, може да поиска оферта за няколко тиража и да избере подходящата за него.
  • Ако има готови файлове за печат е необходимо да се представят, за да може да се работи с тях и да се разгледат използваните цветове в подробност.

 

products

Всички фирмени имейли са активни и се следят от членовете на екипа.

За всеки изпратен имейл от клиентите се събира отборът от технолози, дизайнери, конструктори и се провежда обсъждане за най-доброто и качествено създаване на продукта.